Giggles-յան արժեքները

Նախքան գիտակից և հոգատար ապագա սերունդներին կրթելու մեր կարևոր ճանապարհորդությունը, եկեք նայենք մեր հիմնական կազմակերպչական արժեքներին և գործելակերպին:

- Անվտանգություն և Խնամք
Մեր ուսանողների և անձնակազմի անվտանգությունը մեր առաջնահերթությունն է։

- Ազնվություն
Մենք ազնիվ և թափանցիկ ենք մեր բոլոր գործողություններում, ինչի համար մենք մեզ պատասխանատվության ենք ենթարկում և խրախուսում ենք ծնողներին անել նույնը:

- Բարելավում և Զարգացում
Մենք ձգտում ենք մեր ուսումնական պլանի շարունակական բարելավմանը և անձնակազմի մշտական անհատական և մասնագիտական զարգացմանը:

- Մշակութային Իրազեկում
Մենք ընդունում ենք մեր շահառուների մշակութային անհատականությունները և սովորում միմյանցից ամեն օր: